shopping_cart

جستجوی پیشرفته

مبلغ ( تومان ) :
تا

ابزارآلات هیدرولیک صنعتی

مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش : فقط نمایش کالاهای موجود :
0 (تومان)

آچار ترک متر هیدرولیکی KW

کاربرد این ایزار :

 • ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﻓﺸﺎر ﮐﺎري 700ﺑﺎر.
 • ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺑﺰار و ﺳﯿﻠﻨﺪر.
 • اﯾﺠﺎد ﮔﺸﺘﺎور ﻣﻌﺎدل 375 اﻟﯽ 43792 ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ.
 • ﮔﺸﺘﺎور ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎ دﻗﺖ 0/03
 • اﺳﺘﻔﺎده از آﻟﯿﺎژﻫﺎي ﻣﺮﻏﻮب و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي روز دﻧﯿﺎ در ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت.
 • ﻗﺎﺑﻞ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﻧﻮاع ﭘﻤﭗ ﻫﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺪاوم.
 • ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻏﻼف ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﺎﯾﺰ آﭼﺎرﺧﻮر از 24 اﻟﯽ 130 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ.
 • ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺑﺰار و ﺳﯿﻠﻨﺪر.
 •  ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ ﺑﺎ دراﯾﻮر ﭼﻬﺎرﮔﻮش ﺟﻬﺖ ﺑﺎز و ﺑﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ آﭼﺎرﻫﺎي  و مس.
0 (تومان)

پمپهای فوق فشار بالا

ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎﭼﺎر اﺑﺰار ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﻮاع پمپ و ﺑﻮﺳﺘﺮ ﮔﺎزي ﺑﺎ ﻣﺤﺮك ﻫﻮاي ﻓﺸﺮده  و ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ می ﺑﺎﺷﺪ. پمپهای ﮐﺎﭼﺎر اﺑﺰار از ﻓﺸﺎر 70 ﺑﺎر اﻟﯽ 5000 ﺑﺎر در ﻣﺪل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ می شود . پمپهای ﮐﺎﭼﺎر اﺑﺰار ﺟﻬﺖ  ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﻓﺸﺎر ﺳﯿﺎل ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن آب، روﻏﻦ، آب ﺻﺎﺑﻮن، ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻧﻔﺘﯽ و ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد

0 (تومان)

جک با پیستون وسط باز KJSH

کاچار ابزار تولید کننده انواع جک |سیلندر جک با پیستون وسط باز(هالوشفت) KJSH  

ویژگیهای جک |سیلندرجک با پیستون وسط باز(هالوشفت) KJSH 

 

 • - جک با پیستون وسط باز(هالوشفت) KJSH جهت اعمال نیروهای کششی و فشاری 
 • - دستگیره حمل در تمام مدل ها
 • - پوشش نیکل الکترولس و فسفر منگنز 
 • - مجهز به صفحه زیرین و سر جکی از جنس فولاد
 • - قابل استفاده در تمام زوایا
 • - یک طرفه برگشت با فنر
0 (تومان)

جک  یک طرفه با برگشت فنر مدل KJS شرکت کاچار ابزار

 • گلویی و شفت رزوه شده و سوراخهایی جهت نصب برروی پایه
 • قابل استفاده دروضعیتهای مختلف
 • آلیاژفولاد سخت جهت دوام بالا.
 • فنر برگشت فشارقوی.
 • رنگ کوره ای مقاوم در برابر خوردگی و زنگ زدگی
 • گردگیرشفت جهت جلوگیری ازآلودگی شفت وافزایش طول عمر
 • دارای گارانتی 1 ساله و خدمات پس از فروش .  

 

0 (تومان)

جک|سیلندر کتابی و نیمه کتابی  KJSS

کاچار ابزار تولید کننده انواع جک جک کتابی، جک نیمه کتابی، جک با مهره ایمنی، جک با برگشت خودکار، جک یک طرفه یا پیستون وسط باز و... در سطح بین المللی 

شرکت کاچار ابزار موفق به طراحی و تولید جک های هیدرولیک با ویژگی منحصر به فرد شده که  این وبژگیها عبارتند از:

 • طراحی فشرده و مسطح جهت استفاده در مواردی که سایر سیلندرها به دلیل ارتفاع بالا قابل بهره برداری نمیباشد.
 • سوراخ قلاویز در کف سیلندر جهت ثابت سازی آن.
 • دارای درپوش محافظ کوپلینگ.
 • استفاده از گزد گیر روی پلانچر جهت جلوگیری از نفوذ آلودگی به داخل سبلندر و افزایش طول عمر میگردد
 • دارای شیارهای کف پلانچر و امکان نصب سدل
 • سیلندر ها یک طرفه و با برگشت فنر میباشد.
 • پوشش ضد خوردگی نیکل الکترولس و فسفر منگنز
0 (تومان)

جک|سیلندر کتابی و نیمه کتابی  KJSM

کاچار ابزار تولید کننده انواع جک جک کتابی، جک نیمه کتابی، جک با مهره ایمنی، جک با برگشت خودکار، جک یک طرفه یا پیستون وسط باز و... در سطح بین المللی 

سیلندر کتابی هیدرولیک شرکت کاچارابزار  که با نام جک کتابی هیدرولیک نیز شناخته می شود دستگاهی است مانند سایر جک ها به منظور بالابردن بارهای سنگین مورد استفاده قرار می گیرد.

  سیلندرهای تولید شده در شرکت کاچار ابزار  به دلیل طراحی فشرده و مسطح خود در مواردی به کار گرفته می شوند که سایر سیلندرها به دلیل ارتفاع قابل استفاده نیستند.

 این سیلندرها از لحاظ عملکرد با جک های هیدرولیکی معمولی که می شناسیم متفاوت هستند.شرکت کاچار ابزار موفق به طراحی و تولیدجک های هیدرولیک کتابی و نیمه کتابی با ویژگی منحصر به فرد شده  

0 (تومان)

جک | سیلندر  یک طرفه با مهره ایمنی KJCL

جک|سیلندر کتابی هیدرولیک یک طرفه کم ارتفاع  با برگشت توسط وزن به همراه حلقه ایمنی از سایز 60 تن الی  500 تن به صورت استاندارد و یا سفارشی با ظرفیت های مورد نظر

 - جک یک طرفه با مهره ایمنی  کاچار ابزار دارای ارتفاع کم نسبت به تناژ می باشد

- این نوع جک کتابی هیدرولیکی از مهره  ایمنی برای نگهداشتن بار در ایمنی کامل بهره می برد

جک کتابی هیدرولیکی دارای اتصال سریز به منظور محدود سازی طول کورس 

- پوشش ضد خوردگی نیکل فسفر از دیگر خصوصیات ویژه ی جک کتابی هیدرولیک کاچار ابزار می باشد .

کاچار ابزار تولید کننده انواع جک جک کتابی، جک نیمه کتابی، جک با مهره ایمنی، جک با برگشت خودکار، جک یک طرفه یا پیستون وسط باز و... در سطح بین المللی 

0 (تومان)

بولت تنشنر دو طبقه با برگشت فنر KTS2 

 بولت تنشنر با برگشت فنر ازدیگر محصولات تولید شده شرکت کاچار ابزار می باشد .بولت تنشنر با برگشت فنر  یکی از مهمترین ابزارهای صنعتی می باشد که جهت باز  و بسته کردن پیچ و مهره های عظیم به کار برده می شوند . مزایای استفاده از بولت تنشنر نسبت به سایر روش ها :راحتی استفاده ، باز سدن سریع پیچ ها بدون تخریب و یا آسیب به پیچ و مهره ،   از بین نرفتن رزوه ها و بالا رفتن عمر مفید پیچ و مهره ها و...

شرکت کاچار ابزار اولین تولید کننده بولت تنشنر  هیدرولیک با برگشت فنر در ایران. تولید انواع بولت تنشنر یک ، دو و سه طبقه بصورت سفارشی

گسترده وسیعی از پیچها ازM8 تا M100 قابلیت بسته شدن با این مدل بولت تنشنر  را دارند. هر بولت تنشنر به همراه سوکت های اشاره شده و ابزار مهره گردان ارائه میشوند.

0 (تومان)

Bolt Tensioner | بولت تنشنر یک طبقه با برگشت فنر ابزاری بسیار کارآمد و مهم در صنایع نفت و پتروشیمی و کارخانجات صنعتی می باشد که جهت باز و بستن پیچ ها و مهره های عظیم مورد استفاده قرار میگیرند . بولت تنشنر  انواع مختلف و جهت مصارف مختلفی طراحی و ساخت میشوند . با استفاده از بولت تنشنر پیچ و مهره ها عمر مفید خود را طی خواهند کرد و به راحتی و بدون اصطکاک و خرابی باز خواهند شد . یکی از مزایای بولت تنشنر استفاده ی بسیار آسان و سریع از آن می باشد که کار مونتاژ و تعمیر کارخانجات صنعتی و پتروشیمی و نفت را بسیار آسان خواهند کرد .

شرکت کاچار ابزار اولین تولید کننده بولت تنشنر  هیدرولیک با برگشت فنر در ایران. تولید انواع بولت تنشنر  یک و دو و سه طبقه بصورت سفارشی

0 (تومان)

بولت تنشنر دو طبقه  KT2

شرکت کاچار ابزار اولین تولید کننده بولت تنشنر های هیدرولیک در ایران. تولید انواع بولت تنشنر های یک و دو و سه طبقه بصورت سفارشی.

Bolt Tensioner | بولت تنشنر دو طبقه ابزاری بسیار کارآمد و مهم در صنایع نفت و پتروشیمی و کارخانجات صنعتی می باشد که جهت باز و بستن پیچ ها و مهره های عظیم مورد استفاده قرار میگیرند . بولت تنشنر ها انواع مختلف و جهت مصارف مختلفی طراحی و ساخت میشوند . با استفاده از بولت تنشنر ها پیچ و مهره ها عمر مفید خود را طی خواهند کرد و به راحتی و بدون اصطکاک و خرابی باز خواهند شد . یکی از مزایای بولت تنشنر استفاده ی بسیار آسان و سریع از آن می باشد که کار مونتاژ و تعمیر کارخانجات صنعتی و پتروشیمی و نفت را بسیار آسان خواهند کرد .

0 (تومان)

Bolt Tensioner | بولت تنشنر یک طبقه با برگشت فنر

شرکت کاچار ابزار اولین تولید کننده بولت تنشنر  هیدرولیک با برگشت فنر در ایران. تولید انواع بولت تنشنر  یک و دو و سه طبقه بصورت سفارشی.

Bolt Tensioner | بولت تنشنر یک طبقه با برگشت فنر ابزاری بسیار کارآمد و مهم در صنایع نفت و پتروشیمی و کارخانجات صنعتی می باشد که جهت باز و بستن پیچ ها و مهره های عظیم مورد استفاده قرار میگیرند . بولت تنشنر  انواع مختلف و جهت مصارف مختلفی طراحی و ساخت میشوند . با استفاده از بولت تنشنر پیچ و مهره ها عمر مفید خود را طی خواهند کرد و به راحتی و بدون اصطکاک و خرابی باز خواهند شد . یکی از مزایای بولت تنشنر استفاده ی بسیار آسان و سریع از آن می باشد که کار مونتاژ و تعمیر کارخانجات صنعتی و پتروشیمی و نفت را بسیار آسان خواهند کرد .

1مجموع 11 محصول
نمایش همه
علاقه مندی ها ()